Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku
Edellinen luku, 1. Aika Kirja

1. Aika Kirja 2

1. Nämät ovat Israelin lapset: Ruben, Simeon, Levi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon,
2. Dan, Joseph ja Benjamin, Naphtali, Gad ja Asser.
3. Juudan lapset: Ger, Onan, Sela, ne kolme synnytti hänelle Suan tytär Kanaanealainen. Ja Ger Juudan esikoinen oli paha Herran edessä, sentähden tappoi hän hänen.
4. Ja Tamar hänen miniänsä synnytti hänelle Peretsen ja Seran, niin että Juudan lapsia oli kaikkiansa viisi.
5. Peretsen lapset: Hetsron ja Hamul.
6. Seran lapset: Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara: ja heitä kaikkiansa oli myös viisi.
7. Karmin lapset: Akar, joka Israelin murheelliseksi saatti, ryhtyissänsä kirottuun.
8. Etanin lapset, Asaria.
9. Hetsronin lapset, jotka hänelle ovat syntyneet: Jerahmeel, Ram ja Kalubai.
10. Ram siitti Amminadabin; Amminadab siitti Nahessonin, Juudan lasten päämiehen.
11. Nahessson siitti Salman; Salma siitti Boaksen.
12. Boas siitti Obedin; Obed siitti Isain.
13. Isai siitti esikoisensa Eliabin, toisen Abinadabin, kolmannen Simean,
14. Neljännen Netaneelin, viidennen Raddain,
15. Kuudennen Otsemin ja seitsemännen Davidin.
16. Ja heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujan lapset: Abisai, Joab ja Asael, ne kolme.
17. Ja Abigail synnytti Amasan; ja Jeter Ismaelilainen oli Amasan isä.
18. Kaleb Hetsronin poika siitti emäntäinsä Asuban ja Jerigodin kanssa, nämät ovat hänen lapsensa: Jeser, Sobad ja Ardon.
19. Ja kuin Asuba kuoli, otti Kaleb itsellensä Ephratin, joka synnytti hänelle Hurin.
20. Hur siitti Urin ja Uri siitti Betsaleelin.
21. Sitte meni Hetsron Makirin Gileadin isän tyttären tykö ja nai hänen, kuin hän oli kuudenkymmenen ajastaikainen; ja hän synnytti hänelle Segubin.
22. Ja Segub siitti Jairin; ja hänellä oli kolmekolmattakymmentä kaupunkia Gileadin maakunnassa.
23. Mutta Gesur ja Aram saivat heiltä Jairin kylät, Kenatin ja hänen tyttärensä, kuusikymmentä kaupunkia: kaikki nämät ovat Makirin Gileadin isän lapset.
24. Kuin Hetsron oli kuollut Kalebin Ephratassa, niin Hetsronin emäntä Abia synnytti hänelle Assurin Tekoan isän.
25. Ja Jerahmeelilla Hetsronin esikoisella olivat lapset: hänen esikoisensa Ram, ja Buna, Oren, Otsem ja Ahia.
26. Ja Jerahmeelilla oli vielä toinen emäntä, hänen nimensä oli Atara, hän on Onamin äiti.
27. Ja Ramin Jerahmeelin esikoisen lapset: Maats, Jamin ja Eker.
28. Ja Onamilla olivat lapset: Samai ja Jada; Samain lapset: Nadab ja Abisur.
29. Ja Abisurin emännän nimi oli Abihail, ja hän synnytti hänelle Ahbanin ja Molidin.
30. Nadabin lapset: Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna.
31. Ja Appaimin lapset: Jisei; ja Jisein lapset: Sesan; Sesanin lapset: Ahlai.
32. Ja Jodan Sammain veljen lapset: Jeter ja Jonatan. Ja Jeter kuoli lapsetonna.
33. Ja Jonatanin lapset: Pelet ja Sasa: nämät ovat Jerahmeelin lapset.
34. Sesanilla ei ollut yhtään poikaa, vaan tyttäriä. Ja Sesanilla oli Egyptiläinen palvelia, hänen nimensä oli Jarha.
35. Ja Sesan antoi Jarhalle palveliallensa tyttärensä emännäksi, hän synnytti hänelle Attain.
36. Attai siitti Natanin, Natan siitti Sabadin.
37. Sabad siitti Ephlalin, Ephlal siitti Obedin.
38. Obed siitti Jehun, Jehu siitti Asarian.
39. Asaria siitti Haletsin, ja Halets siitti Elasan.
40. Elasa siitti Sismain, ja Sismai siitti Sallumin.
41. Sallum siitti Jekamian, ja Jekamia siitti Elisaman.
42. Kalebin Jerahmeelin veljen lapset: Mesa hänen esikoisensa; hän on Siphin isä: ja Maresan Hebronin isän lapset.
43. Ja Hebronin lapset: Kora, Tappua, Rekem ja Samma.
44. Samma siitti Rahamin Jorkamin isän; ja Rekem siitti Sammain.
45. Ja Sammain poika Maon, ja Maon oli Betsurin isä.
46. Ja Epha Kalebin vaimo synnytti Haranin, Motsan ja Gaseksen; ja Haran siitti Gaseksen.
47. Ja Jahdain lapset: Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Epha ja Saaph.
48. Maeka Kalebin vaimo synnytti Seberin ja Tirhenan.
49. Ja hän synnytti myös Saaphin Madmannan isän ja Sjevan Makbenan isän ja Gibean isän. Ja Aksa oli Kalebin tytär.
50. Nämät olivat Kalebin lapset Hurin pojan Ephratan esikoisen: Sobal, Kirjatjearimin isä,
51. Salma Betlehemin isä, Hareph Betgaderin isä.
52. Ja Sobalilla Kirjatjearimin isällä oli poikia: Haroe, Hatsimenyhot.
53. Ja Kirjatjearimin sukukunnat: Jetriläiset, Putilaiset, Sumatilaiset ja Misrailaiset. Heistä ovat Zorgatilaiset ja Estaolilaiset tulleet.
54. Salman lapset, Betlehem ja Netophatilaiset, Joabin huoneen kruunut; ja puoli osaa Manatilaisista ovat Zorgilaiset.
55. Ja kirjoittajain sukukunnat, jotka asuivat Jabeksessa, ovat Tirgatilaiset, Simealaiset, Sukatilaiset. Nämät ovat Kiniläiset, jotka ovat tulleet Hammatista Rekabin huoneen isästä.

Seuraava luku, 1. Aika Kirja
Sivuja päivitetty viimeksi 1.6.2020
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com