Muu toiminta

Lastenleiri siirtyy
Perinteinen rukoilevaisnuorten järjestämä lastenleiri siirtyy vuoteen 2021. Seuraa ilmoituksia Herännäislehdessä, Facebookissa ja LSRY:n nettisivuilla!

Tuletko mukaan!
Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys ylläpitää omaa pappia 50 % osuudella kyseisen viran palkkauksesta. Varat siihen ovat koostuneet yksittäisten ihmisten vapaaehtoisista lahjoituksista ja kolehdeista. On yhteinen kiitoksen aihe, että meillä on tilaisuus pitää omaa, Jumalan sanasta kiinni pitävää paimenta. Siinä tehtävässä on tällä hetkellä pastori, teol. tri Timo Laato. Onko sinulla mahdollisuus tulla lahjallasi mukaan yhdistyksen papin palkkaukseen ja näin tukea Jumalan valtakunnan työtä sekavassa ajassamme? Pienikin säännöllinen (ja myös kerrallinen) lahja on tervetullut. Käytännössä se tapahtuu osoittamalla raha seuraavasti: Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys, tilinumero FI52 5214 1320 0114 62, viitenumero 220. Tule mukaan!
"Kukin sydämensä ehdon jälkeen, ei ylönmielin eli vaatein, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa" (2. Kor. 9:7).

Pyhäkoulutoiminta
Vuoden 2009 syksyllä aloitettiin pyhäkoulutoiminta rukoilevaisseurojen yhteydessä. Siitä lähtien on seurojen aikana 20-40 lasta kokoontunut omaan Jumalan sanan opetushetkeensä noin kolmeksi vartiksi kuulemaan raamatunkertomuksista ja katekismuksen pääkohdista. Monet eri opettajat ovat pitäneet pyhäkouluja pääasiassa seurakuntakotien kerhotiloissa, mutta myös kodeissa, samalla, kun vanhemmat osallistuvat seuroihin.

Pyhäkoulussa on oma järjestyksensä, joka toistuu samankaltaisena, ja on tullut lapsille tutuksi. Laulu, alttarikynttilän sytyttäminen, rukous ja raamattuopetus rohkaisevat lapsia oppimaan Jumalan sanaa, kulkemaan taivaan tiellä ja tutustumaan toisiin uskoviin lapsiin. Pyhäkoulun lopulla voidaan iän mukaan vapaammin esimerkiksi tehdä aiheeseen liittyviä tehtäviä, askarrella, piirtää, värittää tai leikkiä.

Huhtikuun 2012 alusta alkaen pyhäkoulujen aiheena on pääsääntöisesti kyseisen pyhän evankeliumiteksti. Näin lapset saavat uskonsa vahvistukseksi opetusta ehkä jo jumalanpalveluksessa kuullusta aiheesta, ja kirkkovuotta kuljetaan samaan tahtiin kotien, päiväkerhojen ja koulujen kanssa.

Jotta siunatusti alkanutta toimintaa voidaan jatkaa, tarvitaan koko ajan pyhäkoulunopettajia. Halukkaille opettajille on avuksi tarjolla opetusmateriaalia sekä kaikki tarvikkeet, jotka pyhäkoulussa ovat tarpeen. Lasten vanhemmat, kummit, isovanhemmat ja kaikki rippikoulun käyneet, jotka haluavat tältä osin olla mukana lähetyskäskyn toteuttamisessa, ovat sydämellisen tervetulleita pyhäkoulunopettajiksi.

Lisätietoa pyhäkouluun liittyvistä asioista antavat Kristiina ja Markus Halminen (p. 044 705 2224, kristiina halminenPOISTA_TAMA(a)fimnet fi) sekä Elina ja Elias Halminen (p. 044 518 1803, elina halminenPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com).