Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku
Tulostettava sivu

Lähetyskeskus Afrikkaan

Afrikkalaiset piispat ovat pitkään toivoneet raamattukoulua kirkkojensa työntekijöille. Afrikkalaisilla papeilla on nimittäin usein varsin ohut raamatun ja tunnustuksen osaaminen. Tätä varten on nyt tekeillä hanke lähetyskeskuksen rakentamisesta Nairobiin. Keskus ei olisi siis pappisseminaari, vaan sen tarkoituksena olisi antaa lisäkoulutusta jo valmistuneille papeille ja muille kirkon työntekijöille. Opiskelijat tulisivat keskukseen ympäri Afrikkaa. Keskus on suunniteltu majoittamaan opiskelijat perheineen, jolloin opinto-ohjelmasta voidaan tehdä pidempi. Keskukseen tulisi myös viljelysmaata, jossa perheet kasvattaisivat ruuan itselleen.

Keskukseen on tarkoitus tulla luokkahuoneita, tilat käännöstyölle, teologinen kirjasto, oppilasmajoitusta, opettajien asunnot, viljelysmaa ja kappeli.

Uuden keskuksen rakentaminen on mielekästä sekä teologisesti että käytännöllisesti. Lutherans in Africa -järjestö saa merkittäviä säästöjä vuokrakuluissa ja työ tehostuu nykyisestä. Tällä hetkellä lähetysjohtaja, pastori James May, joutuu matkustamaan ympäri Afrikkaa koulutusta antamassa. Keskuksen valmistuttua opetusta pystyttäisiin antamaan yhdessä paikkaa enemmän ja useammalle. Lähetyskeskukseen tulisi myös käännöstyölle omat tilat.

Opinto-ohjelma on suunniteltu sisältävän mm. laajaa Uuden ja Vanhan Testamentin tutkimusta, luterilaiseen kirjallisuuteen tutustumista, Lutherin Vähä katekismuksen opettamista sekä lain ja evankeliumin erottamista saarnoissa ja käytännössä. Opintojen ohella oppilaat kääntäisivät oman kirkkonsa käyttöön sellaista luterilaista kirjallisuutta ja materiaalia, jota ei ole aikaisemmin heidän kielelleen käännetty.

Projekti on laaja ja siksi se on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa ostetaan sopiva maa-alue lähetyskeskukselle. Tontti aidataan, perustetaan kaivot, asennetaan aurinkopaneelit ja perustetaan kasvimaat. Alueelle rakennetaan varastot, kappeli ja toimistotilat. Toisessa vaiheessa keskusta laajennetaan ja tontille rakennetaan mm. asuntolat, kodit ja käännöstyön tilat.

Lähetyskeskuksen rakentamista varten on perustettu oma rahastonsa. Suomesta kerättävä tuki lähetyskeskukselle kanavoidaan rahaston kautta. Rahastoa valvoo Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys. On selvää, ettei näin valtavaa projektia pystytä rahoittamaan vain suomalaisten avulla. Varoja kerätäänkin Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Australiassa ja Englannissa.

Lopuksi, miten voimme tukea tätä kampanjaa? Voimme:

 • rukoilla hankkeen puolesta
 • tehdä kertalahjoituksen rahastoon
 • tehdä kuukausittaisia lahjoituksia rahastoon
 • ilmoittautua vapaaehtoiseksi rakennustyöhön
 • ilmoittautua vapaaehtoiseksi opetustyöhön

  Anna taloudellista tukea:
  IBAN FI79 5214 1320 0130 13
  SWIFT OKOYFIHH
  Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry
  Viite: 4420
  (Rahankeräyslupa: RA/2018/359 (voimassaolo: 17.6.2018-16.6.2020, alue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata).

  Rahaston säännöt

  1. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Lutherans in Africa (LIA).
  2. LIA nimeää (palkkaa) hankkeelle vetäjän (projektipäällikön). Projektipäällikön tehtävä/työaika on täysiaikainen. Hänen tehtävänsä on vastata mm.
   a. Talousarviosta ja hankintasuunnitelmasta ml. rakennussuunnittelu
   b. Viranomaisasioista
   c. Urakat ja rakentajien hankinnat
  3. LSRY tiedottaa LIA:lle ja projektipäällikölle 3 kk välein rahankeräyksen toteutumisesta.
  4. LIA tai projektipäällikkö tiedottaa LSRY:lle muiden hankkeen rahoittajien tai LIA:n itse hankkeelle keräämien varojen toteutumisesta 6 kk välein.
  5. LSRY tilittää varoja toteutuneen talousarvion ja hankintasuunnitelman mukaan.
  6. Lähetyskeskuksen ylläpitoa ja käyttöä varten tavoitteena on saada mukaan hankkeeseen paikallisia luterilaisia tunnustuskirkkoja. LIA selvittää nämä tahot.
  7. Ääritilanteessa, jos hanke lykkäytyy huomattavasti tai keskeytyy, niin LSRY päättää rahaston käytöstä ja mahdollisesta lopettamisesta. • Sivuja päivitetty viimeksi 11.7.2020
  Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com