Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
9/19
10/19
11/19
11/19 (pdf)
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku

Länsi-Suomen Herännäislehden pääkirjoitus 10/19

Länsi-Suomen Herännäislehdestä julkaistaan LSRY:n kotisivuilla pääkirjoitus. Koko lehden voit tilata kotiin painettuna tai sähköpostiisi e-lehtenä tilaussivun kautta.


Rukoilevaisten lähetystyön kohteena Inkerin kirkko

Timo Laato, päätoimittaja

Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen johtokunta kokoontui elokuun lopussa. Siinä kokouksessa päätettiin tukea Inkerin kirkkoa, sen teologisen koulutuslaitoksen lisärakennuksen rakentamista. Tästä hankkeesta keskusteltiin viimeksi piispa Aarre Kuukaupin kanssa Eurajoen kesäjuhlien yhteydessä. Siitä oli myös lyhyt selonteko kesäkuun Herännäislehdessä. Seuraavassa lyhyt kertaus:

Inkerin kirkko on pieni, mutta kasvava kirkko. Siltä puuttuu kyllä yhtä ja toista. Paljon on kehitettävää vielä, mutta silti koko ajan mennään eteenpäin hitaasti ja varmasti. Kansanlähetyksen järjestämillä perinteisillä ”Idäntyön päivillä” keväällä tuli ilmi, että Inkerin kirkossa olisi tarvetta kaikkiaan jopa sadalle uudelle papille. Ongelmana on työntekijöiden puute – ja siihen yhtenä syynä taasen on tarvittavan teologisen koulutuksen järjestäminen.

Teologit ja muut työntekijänsä Inkerin kirkko kouluttaa itse Kelton Teologisessa Instituutissa. Tähän mennessä vuodesta 1995 lähtien on koulutettu noin 1 000 opiskelijaa eri tehtäviin. Maisterin tasoista jatkokoulutusta annetaan yhteistyössä Göteborgin Församlingsfakultetenin kanssa, jossa on muutama vuosi sitten käynnistetty amerikkalaisen akkreditoinnin mukainen yhteistyö Fort Waynen Concordia-seminaarin kanssa. (Akkreditointi tarkoittaa tutkinnon hyväksyttämistä virallisesti.)

Kelton Teologisen Instituutin rehtorina toimii nykyisin pastori Ivan Laptev. Hänen johdollaan teologinen koulutus on uudistunut ja sellaisena herättänyt suurta vastakaikua eri seurakunnissa. Merkitsee tosi paljon, että yhteistyö toimii käytännön tasolla ja että kirkon johdon ja kirkkokansan puolelta löytyy luottamusta. Suomen Lähetysseura, joka on aiemmin tukenut huomattavasti Kelton koulutuskeskusta, on vetäytynyt kokonaan yhteistyöstä. Siksi tarvitaan taloudellista tukea muualta Suomesta sen sijaan.

Olen itse ollut vierailevana opettajana Keltossa. Siellä on mielestäni asianmukaiset, hyvät tilat. On luokkahuoneita, opiskelijoiden asuntolat, hallinnon tilat, pikkukeittiöt ja iso, varusteltu keittiö, jossa oma henkilökunta kokkaa ruuat, kuntosali, saunat ja pesutilat. Vieraileville opettajille löytyvät pienet, somat huoneistot. Ongelmana on lähinnä isomman luentotilan eli auditorion puuttuminen. Koulutettaessa kirkon työntekijöitä laajemmin tai järjestettäessä isommalle opiskelijaryhmälle opetusta esteeksi nousee juuri yhteisen tilan puute. Välillä tarvittaisiin muutenkin lisää tilaa kaikkien luokkahuoneiden ollessa käytössä.

Jotta Kelton koulutuskeskus voisi jatkossa palvella paremmin koko kirkkoa sen omien työntekijöiden oppilaitoksena, keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu auditorion rakentaminen. Sen (mielestäni varsin asianmukainen ja perusteltu) kustannusarvio nykyisellä ruplan kurssilla on n. 230 000 euroa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta monilta eri tahoilta. Hanke on mielestäni järkevää ”paloitella” pienempiin osiin. Uuteen vaiheeseen siirryttäessä tarkistetaan, että työssä on edetty niin kuin on sovittu. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu perustusten rakentaminen (n. 70 000 euroa), toiseen vaiheeseen itse talon pystytys (n. 100 000 euroa) ja kolmanteen vaiheeseen varsinaiset sisätyöt (n. 70 000 euroa). Jokainen vaihe pyritään rakentamaan alusta loppuun yhtäjaksoisesti. Vaiheiden välillä voi joutua pitämään hiukan taukoa. Rakennuslupa on jo saatu. Se on todella iso asia Pietarin kaupungin alueella.

LSRY:n johtokunta teki kokouksessaan seuraavan päätöksen (suora sitaatti):

Rehtori Ivan Laptev on ilmoittanut, että virallinen rakennuslupa on myönnetty. Päätettiin, että LSRY sitoutuu vaiheeseen I, perustuksen rakentaminen (arvioitu kustannus n. 70 000 € LSRY:lle toimitetun suunnitelman mukaisesti). Tästä tilitetään ensi vaiheessa 30 000 €. Loppuosasta johtokunta päättää, kun nähdään, miten projekti etenee. LSRY alkaa myös tiedottaa tätä kolehtikohteena.

Tämän mukaisesti rukoilevaisten lähetysrahaston pääkohde on ainakin seuraavat kaksi vuotta (eli 2020-2022) Inkerin kirkon koulutuskeskus Keltossa.

On hyvä muistaa, että Inkerin kirkko tekee arvokasta työtä evankeliumin levittämiseksi niin inkerinsuomalaisten kuin koko Venäjän kansan parissa. Pietarin metropolin alueella ja lähiympäristössä asustaa noin 10 miljoonaa ihmistä. Se on kaksi kertaa enemmän kuin koko Suomen väkiluku. Lähetyskenttä on aivan rajamme tuntumassa. Myös siellä tarvitaan evankeliumin valoa pimeyden keskelle.
Sivuja päivitetty viimeksi 24.11.2019
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com