Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
9/18
10/18
11/18
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku

Länsi-Suomen Herännäislehden pääkirjoitus 9/18

Länsi-Suomen Herännäislehdestä julkaistaan LSRY:n kotisivuilla pääkirjoitus. Koko lehden voit tilata kotiin painettuna tai sähköpostiisi e-lehtenä tilaussivun kautta.


Pyhä Kolminaisuus

Timo Laato, päätoimittaja

Kirkkovuodessa vietämme erikseen Kolminaisuuden suurta juhlapäivää ja sen jälkeen Kolminaisuuden päivän jälkeisiä (nykyisin helluntain jälkeisiä) sunnuntaipäiviä kirkkovuoden loppua kohti. Se on tärkeää, koskapa kristillinen usko on aina uskoa nimenomaan kolmiyhteiseen Jumalaan tai muussa tapauksessa kyse ei ole mistään kristillisestä uskosta. Juuri siksi esim. Jehovan todistajia tai mormoneita, jotka kiistävät tämän opin, ei lueta kristikunnan yhteyteen. Athanasiuksen uskontunnustus viitoittaa autuuden tien seuraavasti:

"Joka ikänänsä tahtoo autuaaksi tulla, niin ennen kaikkea tarvitaan, että hänellä on se oikea yhteinen kristillinen usko. Joka ei sitä täydellisenä ja puhtaana pidä, se tulee epäilemättä kadotetuksi iankaikkisesti. Niin on nyt tämä se oikea yhteinen kristillinen usko, että me yhtä Jumalaa Kolminaisuudessa ja Kolminaisuutta yhdessä Jumaluudessa kunnioitamme. ... Joka siis tahtoo autuaaksi tulla, hänen pitää tällä muotoa Kolminaisuudesta ajatteleman."

Meidät kaikki tunnustavat kristityt on kastettu "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" Matteuksen kaste- ja lähetyskäskyn mukaisesti (Matt. 28:18-20). Jo siinä tulee kauniisti esiin Pyhä Kolminaisuus, kun mainitaan Jumaluuden kolme persoonaa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki, mutta kuitenkin puhutaan vain yhdestä yhteisestä eikä monista nimistä. Meitä ei siis ole kastettu jotensakin "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimiin" vaan "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Se on raamatullinen ilmaisutapa. Se ainoa ja oikea.

Se, joka lukee Johanneksen evankeliumia, huomaa siitä, että Isän ja Pojan ykseys on esillä lähes jatkuvasti. Kirjan loppua kohti lupaus Pyhän Hengen tulemisesta tarkoittaa sitten edelleen, että Isä ja Poika itse tulevat omiensa luokse olemaan ja asumaan. Näin Pyhä Kolminaisuus nousee esille koskettavalla ja jopa "kokemusperäisellä" tavalla. Vaikka me emme voi ymmärtää Jumalan suuruutta järjellä, me voimme silti uskoa ja jopa kokea sen sisimmässämme. Tiesitkö sen?

Vielä on aihetta viitata erityisesti Efesolaiskirjeeseen, joka on samalla lailla alusta loppuun saakka yhden ja kolmiyhteisen Jumalan korostamista ja korottamista. Tähän hyvin puhuttelevaan piirteeseen ei yleensä kiinnitetä kovinkaan paljon huomiota tekstiä lukiessa. Seuraavassa joitain esimerkkejä ilman sen tarkempaa selitystä:

Jo 1. luvun alussa Paavali ylistää Jumalaa: "Kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta" (jae 3). Varsinkin jos ymmärrämme tuon "hengellisen siunauksen" kirjaimellisesti Hengen antamana ja lahjoittamana siunauksena, kyse on pyhän Kolminaisuuden kiitoksesta.

Myöhemmin samassa luvussa Paavali jatkaa ja avaa sydämensä rukousta kolmiyhteiselle Jumalalle: "Että meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala, kunnian Isä, antaisi teille viisauden ja ilmoituksen Hengen hänen tuntemiseensa" (jae 17).

Sitten 2. luvussa Paavali opettaa: "Sillä hänen kauttansa (Kristuksen kautta) me molemmin (sekä juutalaiset että pakanat) yhdessä Hengessä saamme Isää lähestyä" (jae 18).

Hetken päästä opetus jatkuu: "Jonka päälle (Kristuksen päälle) te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi Hengessä" (jae 22).

Myöhemmin 3. luvussa Paavali jälleen avaa sydämensä rukousta kertomalla sen sisällöstä tarkemmin: "Sen tähden kumarran minä polveni meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isän puoleen, joka kaikkein oikea Isä on, jotka taivaissa ja maassa lapsiksi kutsutaan, että hän antaisi teille voimaa kunniansa rikkauden jälkeen, että te hänen Henkensä kautta väkeväksi tulisitte sisällisessä ihmisessä, ja että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne; että te olisitte rakkauden kautta juurtuneet ja perustetut; että te selkeästi käsittäisitte kaikkein pyhäin kanssa, mikä leveys ja pituus, ja syvyys ja korkeus olis, ja Kristuksen rakkauden tuntisitte, joka kaiken tuntemisen ylitse käy; että te olisitte kaikella Jumalan täydellisyydellä täytetyt." (Jakeet 14-19.)

Heti perään Paavali jatkaa ihmeellisellä lupauksella rukouksen kuulemisesta: "Mutta hänelle, joka kaikki ylönpalttisesti voi tehdä, kaiken senkin ylitse, kuin me rukoilemme taikka ymmärrämme, sen voiman jälkeen, joka meissä vaikuttaa, hänelle olkoon kunnia seurakunnassa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kaikkiin aikoihin iankaikkisesta niin iankaikkiseen, amen!" (Jakeet 20-21.)

Seuraavaksi Paavali siirtyy kirjeessänsä kehotuksiin ja 4. luvussa kirjoittaa näin: "Ahkeroitkaat myös pitämään hengen yhteyttä rauhan siteen kautta: yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin tekin olette teidän kutsumisessanne yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkein Isä, joka kaikkein päällä on, ja kaikkein kautta, ja teissä kaikissa" (jakeet 3-6).

5. luvussa Paavali varoittaa: "Ja älkäät juopuko viinasta, josta paha meno tulee, vaan olkaat täytetyt (Pyhällä) Hengellä. Ja puhukaat keskenänne psalmeilla, ja kiitosvirsillä, ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja soittaen Herralle teidän sydämessänne, kiittäen aina Jumalaa ja Isää, jokaisen edestä, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen" (jakeet 18-20).

Tästä kaikesta huomaamme selkeästi, kuinka usein Paavali rakentaa tietoisesti opetuksensa niin, että siitä suorastaan paistaa läpi yhden ja kolmiyhteisen Jumalan työ meidän autuuttamiseksemme. Vaikka emme tässä voi jatkaa pidempään noiden tekstien yksityiskohtaisempaa selitystä, riittää meille se ymmärrys, minkä ihan yksinkertainen sisälukutaito meille antaa. Kyse on siitä kristillisestä uskosta, joka - Athanasiuksen tunnustusta edellä lainaten - pelastaa meidät iankaikkiseen elämään.




Sivuja päivitetty viimeksi 4.12.2018
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com