Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
9/19
10/19
11/19
11/19 (pdf)
Biblia
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku

Länsi-Suomen Herännäislehden pääkirjoitus 9/19

Länsi-Suomen Herännäislehdestä julkaistaan LSRY:n kotisivuilla pääkirjoitus. Koko lehden voit tilata kotiin painettuna tai sähköpostiisi e-lehtenä tilaussivun kautta.


Keskinäisestä kunnioituksesta avioliitossa – erityisesti miehinen näkökulma

Timo Laato, päätoimittaja

Seuraava pääkirjoitus on lyhennetty ja muokattu versio hääpuheesta, josta tuli paljon palautetta ja joka synnytti keskustelua. Kirjoitus ei ole kaiken kattava esitys, vaan antaa yhden tarpeellisen (ja harvemmin korostetun) näkökulman nykyisenä ”ultrafeministisenä” aikakautena.

Hääpuheen tarkoitus on opettaa avioliiton pyhyyttä ja sen merkitystä aivan käytännössä. Siksi kiinnitämme huomiota siihen, kuinka keskeisenä ajatuksena Jumalan sanassa nousee ”toisen kunnioittaminen” perheen sisäisenä voimatekijänä. Seuraavassa ensin joitain Raamatun jakeita:

”Rakasta ja kunnioita Jumalaa yli kaiken.”

IV käsky: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.

Room. 12:10: Veljellinen rakkaus olkoon sydämellinen teidän keskenänne. Ennättäkään toinen toisensa kunniaa tekemässä. (Kilpailkaa toinen toisenne kunnioittamisessa!)

1. Kor. 6:20: Sillä te olette kalliisti ostetut; kunnioittakaat siis Jumalaa teidän ruumiissanne ja teidän hengessänne, jotka Jumalan ovat.

1. Kor. 10:31: Jos te nyt syötte eli juotte, eli mitä te teette, niin tehkäät kaikki Jumalan kunniaksi.

2. Kor. 8:21: Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä kunniallinen on, ei ainoasti Herran edessä, vaan myös ihmisten edessä.

Gal. 5:26: Älkäämme turhaa kunniaa pyytäkö, vihoittain ja kadehtien toinen toistamme.

Ef. 5:33: Kuitenkin rakastakaan myös kukin teistä vaimoansa niin kuin itsiänsä, mutta peljätköön (kunnioittakoon) vaimo miestänsä.

Fil. 4:8: Vielä, rakkaat veljet, mikä tosi, mikä kunniallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mikä otollinen on, mikä hyvin kuuluu, jos joku hyvä tapa ja jos joku kiitos on, ajatelkaat niitä.

2. Tess. 3:1: Vielä, rakkaat veljet, rukoilkaat meidän edestämme, että Herran sana menestyis ja niin kunnioitettaisiin kuin teidänkin tykönänne.

Hebr. 13:4: Aviokäsky pitää kunniallisesti kaikkein seassa pidettämän ja aviovuode saastatoinna.

1. Piet. 3:7: Te, miehet, myös asukaat heidän kanssansa taidolla ja antakaat vaimolliselle niin kuin heikommalle astialle hänen kunniansa, niin kuin myös elämän armon kanssaperillisille, ettei teidän rukouksenne estetyiksi tulisi.

Näistä Raamatun kohdista käy ilmi, että kunnioittaminen on hyvin keskeistä kristillisessä vaelluksessa ja nimenomaan perhe-elämässä. Kyse on Jumalan, puolison, läheisten ihmisten, asioiden ja tekemisten kunnioittamisesta. Jumala ei anna kunniaansa muille. Silti ei ole ristiriitaa hänen kunnioittamisensa ja toisten kunnioittamisen välillä. Usein edellinen toteutuu jälkimmäisen kautta (samoin kuin rakkaus Jumalaan rakkautena lähimmäiseen, joka on luotu hänen kuvakseen).

Erityisesti miehen tarve on saada oikeanlaista ja todellista kunniaa ja kunnioitusta osakseen. Se on hänen perustarpeensa, jota hän – huom! – ei pysty täyttämään itse. Hän tarvitsee siinä apua. Eeva luotiin alkuaan Adamille avuksi, josta nimenomaan sanotaan, että se oli ”sopiva”.

Miehet liikkuvat aina siihen suuntaan, missä heitä kunnioitetaan. Luontaisena suuntana monella miehellä on työ ja työelämä. Jos he siinä onnistuvat, he uppoutuvat työhönsä. Kunnioitus seuraa siinä mukana. Mahdollisesti se toteutuu palkan muodossa ja/tai uralla etenemisenä. Jos mies saa lisäksi kunnioitusta osakseen toisilta ihmisiltä tai toiselta naiselta, mihin suuntaan luulette hänen mielenkiintonsa suuntautuvan?

Siksi ei riitä, että vaimo rakastaa miestään. Hänen tulee myös kunnioittaa miestään. Se on paljon enemmän. Se on Raamatun opetus, joka monelta naiselta on täysin hukassa tänään! Sitä pahempi avioliitoille. Sitä enemmän avioeroja.

Tietysti Raamatun opetus koskee myös miestä. Hänen kuuluu pyrkiä ritariuteen. En tarkoita panna velvollisuuksia vain naisten kannettavaksi. Mutta ymmärrämme jo sanotun perusteella, että erityisesti miehet eivät itse pysty täyttämään perustarvettaan tulla kunnioitetuksi oikealla tavalla. He tarvitsevat apua pyrkimyksessään ja nimenomaan omalta puolisoltaan.

Ehkä juuri tästä ongelmat alkavat. Avioliiton arki astuu kuvaan. Vaimo huomaa miehessään vikoja. Aivan todellisia. Ikäviä. Ärsyttäviä. Niistä tekee mieli sanoa, ja väliin niistä kuuluukin sanoa. Toisen moittiminen on taitolaji. Sitä kannattaa miettiä. Siihen kannattaa panostaa ”ajatus jos toinenkin”. Jos arvostelee miestänsä liikaa ja liian ankarasti, siitä seuraa helposti pahaenteinen syöksykierre. Mies kokee, ettei saa puolisoltaan janoamaansa kunnioitusta, ja vetäytyy omiin oloihinsa, pakenee harrastuksiinsa ja/tai työhönsä, josta tuota kunnioitusta ”irtoaa helpommin”. Se taasen synnyttää lisää mielipahaa puolisossa, entistä enemmän nalkutusta ja mykkäkoulua. Lopulta ollaan kriisissä, isossa sellaisessa.

Siksi, te vaimot ja erityisesti sinä, nuori morsian, käsittele ja kohtele miestäsi paremmin kuin hän ansaitsisi. Sillä muutat häntä eniten. Miehet ovat hulluina kunnian perään. Jos miehesi saa sinulta kunnioitusta, ei ole epäilystäkään siitä, että hän lopulta aina hakeutuu seuraasi ja kasvaa hiljalleen sellaiseksi mieheksi kuin Jumala on hänet luonut ja tarkoittanut. Tietysti ei kukaan tule täydelliseksi. Tarvitaan keskinäistä anteeksiantoa, -pyytämistä ja -saamista. Jeesus ei puhunut vain fariseusten sydämen kovuudesta, vaan ihmisten, sinun ja minun. Ihmissydämen kovuuden tähden Mooses salli pakon sanelemana avioeron. Näin ei ollut alusta alkaen. Näin ei kuulu olla Jeesuksen opetuslasten joukossa. Siksi me tarvitsemme Jumalan sanaa ja Jumalan sanan kuuloa. Sitä kautta meidän kova sydämemme pehmitetään ja me itse kukin nöyrrymme päivittäiseen synnintunnustukseen. Etenkin miehen tehtävänä on pitää yllä perheessä päivittäistä hartautta ja rukousta. Iloitsen, että näin on monessa nuoressa ja vanhemmassa kodissa.

Rakkaus on ”väkevämpi kuolemaa”! Kuoleman edessä kaikki kavahtavat, jopa maailman suuret johtajat ja ne kaikkein rikkaimmat ihmiset. Siksi kuolema herättää yhä kunnioitusta; sitä ei kukaan pääse pakoon. Mutta rakkaus on ”väkevämpi kuolemaa”. Ja siksi rakkaus on vielä suuremman kunnioituksen arvoinen. Sekä Jumalan rakkaus että puolisoiden keskinäinen rakkaus ansaitsee meidän kaikkien kunnioituksen. Sillä taivaallinen rakkaus peittää syntien paljouden niin Jumalan kuin toistemme edessä kotona ja kirkossa.
Sivuja päivitetty viimeksi 24.11.2019
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com