Länsi-Suomen
Rukoilevaisten Yhdistys ry
OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO


Etusivu
Tausta
Toiminta
Lähetystyö
Lehti
Biblia
Laulukirjat
Buggen postilla
Opetusta
Tilaus
Yhteystiedot
Palaute
Kysymykset
Haku

Biblia


Haku


Vanha Testamentti

1. Moseksen Kirja
2. Moseksen Kirja
3. Moseksen Kirja
4. Moseksen Kirja
5. Moseksen Kirja
Josuan Kirja
Tuomarein Kirja
Ruutin Kirja
1. Samuelin Kirja
2. Samuelin Kirja
1. Kuningasten Kirja
2. Kunigasten Kirja
1. Aika Kirja
2. Aika Kirja
Esran Kirja
Nehemian Kirja
Esterin Kirja
Jobin Kirja
Psalttari
Sananlaskut
Salomon Saarnaaja
Salomon Korkia Veisu
Jesaia
Jeremia
Jeremian Valitusvirret
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Miika
Nahum
Habakuk
Zephanja
Haggai
Sakarja
Malakia

Uusi Testamentti

P. Matteuksen Evankeliumi
P. Markuksen Evankeliumi
P. Luukkaan Evankeliumi
P. Johanneksen Evankeliumi
Apostolitten teot, P. Luukkaalta kirjoitetut
P. Paavalin Epistola Roomalaisille
P. Paavalin 1. Epistola Korintilaisille
P. Paavalin 2. Epistola Korintilaisille
P. Paavalin Epistola Galatalaisille
P. Paavalin Epistola Ephesiläisille
P. Paavalin Epistola Philippiläisille
P. Paavalin Epistola Kolossilaisille
P. Paavalin 1. Epistola Tessalonikalaisille
P. Paavalin 2. Epistola Tessalonikalaisille
P. Paavalin 1. Epistola Timoteukselle
P. Paavalin 2. Epistola Timoteukselle
P. Paavalin Epistola Titukslle
P. Paavalin Epistola Philemonille
Epistola Hebrealaisille
P. Pietarin 1. Epistola
P. Pietarin 2. Epistola
P. Johanneksen 1. Epistola
P. Johanneksen 2. Epistola
P. Johanneksen 3. Epistola
P. Jaakobin Epistola
P. Juudaan Epistola
P. Johanneksen IlmestysSivuja päivitetty viimeksi 29.11.2020
Sivujen ylläpito: petri salomaPOISTA_TAMA(a)rukoilevaisuus com